Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2010

Μετατάξεις στους Δήμους

Διαβάστε για τις μετατάξεις υπαλλήλων στους Δήμους από την πρώην Νομαρχία.

Μετατάξεις στους Δήμους

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Των Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης


ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Email: evrentzu@otenet.gr & manolikakis@chania.eu
Τηλ. επικοινωνίας: 6974640396 & 6978481319


Αριθ. Πρωτ. 28 Ηράκλειο, 08 Οκτωβρίου 2010
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Των Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης


Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης σε κοινή τους συνεδρίαση στις 08 Οκτωβρίου 2010 στο Ηράκλειο Κρήτης αποφάσισαν ομόφωνα να καταγγείλουν τη συμπεριφορά του κ. Λαμπρόπουλου Γ.Γ. Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του Υπουργείου Υποδομών απέναντι σε όλους μας που υπηρετούμε τόσα χρόνια τη δημόσια διοίκηση.
Ο κ. Λαμπρόπουλος κλήθηκε να κάνει ενημέρωση για την υπό σύσταση εταιρεία «Αναπτυξιακές Δομές ΚΡΗΤΗ Α.Ε.» στην κοινή συνεδρίαση των Τμημάτων του ΤΕΕ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης που έγινε στο Ηράκλειο στις 2 του Οκτώβρη.
Μεταξύ άλλων είπε:
Η δημιουργία Ανωνύμων Εταιρειών θα είναι τομή στη σημερινή δημόσια διοίκηση. Μια δημόσια διοίκηση που:
Οι μελέτες που εγκρίνονται είναι «φάκελοι που περιέχουν ακόμη και εφημερίδες» και που παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες «χωρίς έλεγχο» και οι επιτροπές αξιολόγησης είναι «αναξιόπιστες».
Η επίβλεψη των έργων από τις υπηρεσίες γίνεται ως εξής: «αφήνουν επιμετρήσεις και λογαριασμούς στα συρτάρια για πάνω από 3 μήνες για να θεωρούνται αυτοδίκαια παραληφθέντα».
Υπάρχει «μαύρο χρήμα» στη δημόσια διοίκηση.
Σε μια τέτοια δημόσια διοίκηση πρόβαλε ένα «όραμα» που έρχεται να χτυπήσει τους «βολεμένους»:
Για τις μελέτες απάντηση θα δοθεί με τη «μεταφορά μέρους της αμοιβής των μελετητών» στους «ελεγκτές μελετητές», μέσω των εκπτώσεων που έρχονται μέσα από τις αλλαγές του νόμου για τις μελέτες.
Για την κατασκευή πρότεινε τους «αρνητικούς λογαριασμούς».
Για τη διαπλοκή πρόβαλλε ως λύση τη δημιουργία της προωθούμενης Ανεξάρτητης Αρχής που την περιέγραψε ως «μικρό πυρήνα δημοσίων υπαλλήλων και πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες που θα ελέγχουν τα έργα προσυμβατικά αλλά και κατά την παράδοση».
Σε ερώτηση σχετικά με τη διαφωνία των εργοληπτικών οργανώσεων είπε: «Ξέρετε πόσο χρόνο έχουμε χάσει (!) να συζητάμε με τις εργοληπτικές οργανώσεις; Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει καμιά διαφωνία, ούτε απ΄ αυτές ούτε από τους συλλόγους».
Σε ερώτηση σχετικά με τη διαφωνία της Π.Ο.Σ.Ε. ΥΠΕΧΩΔΕ είπε: «Είναι μια ομάδα ανθρώπων που διαφωνούσε με τις Ανώνυμες Εταιρείες και συνεχίζει να διαφωνεί».
Όσο για το ποιοι θα δουλεύουν στη νέα υπό σύσταση εταιρεία είπε: «Θα προσλάβουμε νέους, 30-35 χρονών, που θα έχουν διάθεση, θα θέλουν να μάθουν, θα δουλεύουν και 15 ώρες τη μέρα με ελάχιστα χρήματα, ή και χωρίς χρήματα και θα ανέχονται να φάνε και καμιά φάπα...».

Για το Δ.Σ. Ανατολικής Κρήτης

Η Πρόεδρος Ο Γενικός ΓραμματέαςΕιρήνη Βρέντζου Νίκος Ορφανός Πολιτικός Μηχανικός Αγρ. Τοπ/φος Μηχανικός


Για το Δ.Σ. Δυτικής Κρήτης

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός ΓραμματέαςΚων/νος Μανωλικάκης Μιχαήλ Καλαιτζάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός Χημικός Μηχανικός

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010

Γενική Συνέλευση ενημέρωσης στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Γρ. Τ.Ε.Ε.    Καλλιθέας 7 Λάρισα

 


  ΑΡ.ΠΡΩΤ.  14/24-11-2010      

                                                                                                                                      ΠΡΟΣ
                                                    Όλα  τα  μέλη μας
   


   
 Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Σ. αποφάσισε  να καλέσει όλα τα μέλη μας  του Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ την ΤΡΙΤΗ  30/11/2010 και ώρα  11.00 π.μ.  σε Γενική Συνέλευση ενημέρωσης   στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ.
Η παρουσία όλων κρίνεται απαραίτητη.

                                      Για το Δ.Σ.
  Η πρόεδρος                                             Ο Γ. Γραμματέας
 Λ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ                 Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ &ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


 


Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Γρ. Τ.Ε.Ε.    Καλλιθέας 7 Λάρισα
  ΑΡ.ΠΡΩΤ.  7  / 19-10-2010                                               
                                                                                           ΠΡΟΣ
                                                                              1) Μέλη μας
                                                                               2)  Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
                                                                              3) Τ.Ε.Ε. Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας
      ΘΕΜΑ: ΣΧΕΔΙΟ   Π.Δ/ΤΟΣ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΣ (ΑΙΡΕΤΗΣ)               
                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
  Ανεπίσημα όπως άλλωστε και οι περισσότεροι σύλλογοι ή Ομοσπονδίες λάβαμε γνώση για το σχέδιο Π.Δ. για τον Οργανισμό της Αιρετής  Περιφέρειας Θεσσαλίας που είναι περίπου το ίδιο με τα σχέδια των λοιπών Περιφερειών.
Ανεπίσημα επίσης πληροφορηθήκαμε ότι δόθηκαν σε ορισμένους μόνο συλλόγους υπαλλήλων με τελεσίγραφο για την εντός 2-3 ημερών έκφραση των απόψεών τους.                                                                 
Θεωρούμε διαβάζοντας και τις απόψεις των άλλων συλλόγων και πρωτοβάθμιων ΕΜΔΥΔΑΣ ότι οι λέξεις «προχειρότητα» και «βιασύνη» είναι οι πιο επιεικείς με τις οποίες μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα υπόψη σχέδια.
Κι αυτό γιατί λείπουν από το οργανόγραμμα  ειδικότητες μηχανικών , δεν αναφέρονται σύμφωνα με τους τίτλους σπουδών , για τις θέσεις προϊσταμένων αποκλείονται βασικές ειδικότητες μηχανικών ενώ προτείνονται νέες ειδικότητες(από σχολές που ιδρύθηκαν προ 15ετίας) με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τα τυπικά προσόντα κατάληψης της θέσης  για αυτούς τους συναδέλφους,  κ.ά. πολλά.
Όμως  τα πιο σημαντικά σημεία που εντοπίσαμε στο παραπάνω σχέδιο για τον Οργανισμό και που αναδεικνύουν το σκοπό της  πρόσφατης Διοικητικής μεταρρύθμισης είναι :
1) Η δημιουργία μίας και μόνο Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων η οποία θα λειτουργεί στην έδρα της περιφέρειας και η αντικατάσταση Δ/νσεων μελέτης, κατασκευής και συντήρησης των έργων με τμήματα για τα οποία είτε δεν αναφέρονται οι αρμοδιότητες είτε (σκοπίμως?) παραλείπονται, δηλώνει την υποτίμηση από τη μεριά του κράτους των δημοσίων έργων και των τεχνικών υπηρεσιών του.
Συγκεκριμένα δεν αναφέρονται οι αρμοδιότητες των τεσσάρων τμημάτων Τεχνικών Έργων των  Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας-Μαγνησίας-Τρικάλων-Καρδίτσας παρά μόνο η υποχρέωσή τους να απευθύνονται στην έδρα της Περιφέρειας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τους !!
Η μεταφορά των αρμοδιοτήτων κατασκευής και συντήρησης των δρόμων από τις κρατικές περιφέρειες στις αιρετές, συνοδεύεται από την μετατροπή των ΔΕΣΕ και ΔΕΚΕ σε ένα τμήμα στην περιφέρεια (Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων) στις αρμοδιότητες του οποίου δεν καταγράφεται η συντήρηση των δρόμων επικυρώνοντας και από τυπική πλευρά την παραχώρηση της αρμοδιότητας της συντήρησης των δρόμων στους ιδιώτες.
Οι συγχωνεύσεις αρκετών υπηρεσιών  και η υποβάθμιση άλλων, στοχεύουν όχι μόνο στη συρρίκνωση του δημόσιου τομέα, αλλά και στην απαξίωσή του. Στοχεύουν στην προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων, των Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και των παραχωρήσεων.
Ήδη με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας-Ανταγωνιστικότητας- Ναυτιλίας & Υποδομών-Μεταφορών-Δικτύων (ΦΕΚ1505/6-9-2010Β΄)εκχωρούνται έργα υποδομών πέντε Περιφερειών στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΕ.
Παραχωρούνται δηλαδή έργα των υπό σύσταση αιρετών περιφερειών σε ιδιωτικοποιημένο φορέα του Δημοσίου που  λειτουργεί με αμφισβητούμενη διαφάνεια, ουσιαστικά έξω από το Δημόσιο Λογιστικό Έλεγχο, με ειδικό νομοθετικό πλαίσιο παραγωγής έργων καθ’ υπέρβαση της εθνικής νομοθεσίας και με “προμήθεια” 5% στο κόστος κατασκευής κάθε έργου.
Και αυτά συμβαίνουν όταν έχει αποδειχθεί το αυξημένο κόστος των έργων που  έχουν εκτελεστεί μέχρι σήμερα με αυτήν την μέθοδο. 
2)Δεν γίνεται σαφής αναφορά στην τοποθέτηση των εργαζόμενων (μόνιμο προσωπικό) σε οργανικές θέσεις, δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένο αριθμό οργανικών θέσεων ανά Διεύθυνση και ανά τμήμα , παρά μόνο σε προσωρινές προσωποπαγείς θέσεις του προσωπικού  αορίστου χρόνου και σε συνδυασμό με το ότι κλάδοι και ειδικότητες δεν περιλαμβάνονται, δημιουργείται κίνδυνος για το προσωπικό που ήδη υπηρετεί.
Τα αναφερόμενα μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει συγκεκριμένη κατεύθυνση υλοποίησης του Μνημονίου μέσω του “Καλλικράτη”  σε βάρος των εργαζομένων και των πολιτών.
Πρέπει να γίνει σαφές ότι όταν μιλούν για “αποκέντρωση του κράτους” και “λιγότερο κράτος” στην ουσία απεμπολούν τις συνταγματικές υποχρεώσεις του κράτους για δημόσια έργα και  κοινωνικές παροχές είτε μεταβιβάζοντας αρμοδιότητες στους δήμους, χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, είτε παραδίδοντας   υπηρεσίες σε ιδιώτες, ανώνυμες εταιρείες  και πολυεθνικές.
Πιστεύουμε ότι για τους υπό νομοθέτηση οργανισμούς το ελάχιστο που μπορούμε να ζητήσουμε για το προσωπικό είναι να μην αφεθεί εκτός οργανογράμματος κανένας κλάδος -ειδικότητα, που εργάζονται σήμερα στις νομαρχίες- περιφέρειες αλλά και που πρόκειται να μετατεθούν ή να  προσληφθούν, να οριστούν συγκεκριμένες οργανικές θέσεις ανά Δ/νση και τμήμα με πρόβλεψη για  μετατάξεις -προσλήψεις και να καθοριστούν συγκεκριμένες αρμοδιότητες στις Δ/νσεις και στα τμήματα.
Προφανώς δεν θα αποδεχθούμε απολύσεις εργαζομένων και δηλώνουμε ότι διεκδικούμε την ανατροπή του νόμου για τον ”Καλλικράτη”, γιατί τα δημόσια έργα είναι κοινωνικό αγαθό  και οι δημόσιες τεχνικές υπηρεσίες στην υπηρεσία των πολιτών  για παραγωγή έργων που θα υπηρετούν τις κοινωνικές ανάγκες και όχι την κερδοφορία των μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών .     Για το Δ.Σ.

  Η πρόεδρος                                                   Ο Γ. Γραμματέας
 Λ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ                   Θ. ΜΥΛΩΝΑΣ